E-Arşiv Fatura Özel Entegrasyon

 • Özel Entegratör; hizmet verilen mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sisteminin GİB sistemiyle entegre edilmesidir.
 • Böylece bireylere faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir Özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmaktadır.
 • Özel Entegratör muhasebe programlarına tam entegrasyon sağlayarak müşterilerin etkin ve verimli şekilde bireysel fatura işlemlerini yapmasını sağlar

Özel Entegratör Kullanımı

 • Mükellef E-Faturada çalıştığı özel entegratöre E-Arşiv Fatura başvurusunu yapar.
 • E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.
 • Özel Entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir.
 • Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.
 • Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir.
 • Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir.

E-Arşiv Fatura Özel Entegratör Seçimi

 • Mükellef E-Faturada çalıştığı özel entegratöre E-Arşiv Fatura başvurusunu yapar.
 • E-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.
 • Özel Entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir.
 • Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.
 • Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir.
 • Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir. GİB onaylı E-Arşiv Fatura entegratörü ile anlaşmak gerekmektedir.
 • Entegrasyonun Maliye Bakanlığının E-Arşiv Fatura standartları ile tamamen uyumlu çalışabilecek duruma getirmesini sağlamak.
 • Çalışılacak entegratörün elektronik ortama uyumlanma ile ilgili diğer konularda da vizyonu ve deneyimi olması gelecekte sizi yeni ve farklı firmalarla çalışma zorluğundan kurtarır. Birlikte kurulacak işbirliği sizi gelecekte de güçlü kılar.
 • Kullanım kolaylığı ve esnek yazılımı olan bir entegratörü tercih etmek.
 • Sahada uygulama yapacak ve eğitim verecek deneyimli personel sayısı çok olan ve 7/24 hizmet verebilecek entegratörü seçmek.
 • Bireysel fatura verilerinin dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkanı, yasal kullanım ihtiyacı durumunda anlık erişim imkanlarının verilmesi. E- Arşiv saklama tebliğine uygun saklama yeteneği olması özellikle aranmalıdır.