E-Arşiv Fatura Saklama

  • E-Arşiv Fatura kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri E-Arşiv Faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imza ile kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.
  • Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşların sisteminde saklama yapılabilir. Saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturaların muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  • Saklama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmalıdır.
  • Birincil kopyasını yurtiçinde saklama yapmak şartıyla yurtdışında ikincil bir arşiv tutulabilir.