E-Fatura Doğrudan Entegrasyonu

 • Firmanın kendi bilgi işlem altyapısı ve yazılımını kullanarak ve e-faturalarını GİB’in sistemlerine direk bağlanarak gönderme/alma yöntemidir.
 • Firma başına aktivasyon, fatura gönderim / alım ve arşivleme masrafları yoktur.
 • Faturalarda, firmanın mali mührü kullanılır.
 • Firma ERP sistemi ve muhasebe programından bağımsız yapıya haizdir.
 • E-Faturanın güvenli, kapalı ve 3.kişilerle fatura bilgilerini paylaşmaksızın, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
 • Grup şirket tanımlaması yapılarak, e-faturaların tek server alt yapısı üzerinden, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
 • E-Defter hizmeti ile birlikte tek platform üzerinde, tüm e-dönüşüm uygulamaları bir arada verilebilir ( e-irsaliye, e-ödeme, e-denet vb)
 • Firmaya özel uygulama ve tasarım esnekliğine sahiptir. Mesela, e-fatura seri numaraları otomatik verilir.

E-Fatura Doğrudan Entegrasyon Çözümümüz

 • e-faturaData Toplama: SOA altyapısı ile SAP, Oracle vb. 3rd party yazılımlar üzerinden entegrasyon yolu ile fatura alımı ve gönderimini sağlar.
 • İş Akışları: Fatura alım ve gönderim sürecindeki her adım için özelleştirilebilir iş akışları sayesinde harici sistemlere geri bildirim ve kurum içi onay / gözden geçirme süreçlerinin tanımlanmasını sağlar.
 • E-Fatura Arşivi: Depository entegrasyonu %95 oranında sıkıştırarak ile e-faturaların uzun dönem arşivlenmesine imkan verir ve full text arama yapar.