E-Fatura Özel Entegrasyon

 • Özel Entegratör, hizmet verilen mükellefin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sistemini GİB ile entegre edilmesini sağlayan aracı kuruluşlardır.
 • Özel Entegratör yöntemi, faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip Özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlamaktadır.
 • Üç yöntemle Özel Entegratör sisteminden yararlanılabilir
  • ERP Sistemleri araclığı ile
  • Web tabanlı yazılımlar aracılığı ile
  • Email, faz aracılığı ile

Neden Özel Entegratör?

 • 7×24 çalışma garantisi verir.
 • Gelir idaresi başkanlığı (GİB) ile ilişkileri yönetir.
 • Gerekli güncellemeleri yapar.
 • İş süreçlerini hızlandırır.
 • Şifreleme işlemlerini gerçekleştirir, ‘mali mühür’ ü HSM kullanarak mükellef adına vurabilir.
 • İş ortakları ile uçtan uca çözüm sunar. (Axapta, Logo, SAP, Inhouse muhasebe çözümleri vb…)
 • Saklama hizmeti verir.
 • Nakit ve ödeme yönetiminde otomasyon sağlar.
 • Faturaya ilişikin bilgilerin anında kontrolü, doğrulaması ve anlık uyuşmazlık çözümü kolaylaşır.
 • Anlık ve otomatik veri kaybı ile hata ihtimalinin en aza indirgenmesi sağlanır.
 • Elektronik arşivleme ve fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişim sağlanır.
 • Fatura gönderme ve işleme maliyetini azaltır.

EDM E-Fatura Özel Entegratör Çözümümüz

Özel Entegratör çözümümüz aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır:

E-Fatura

 • E-Fatura modülü, Gelirler İdaresi Başkanlığına (GİB) entegre ve senkronize şekilde çalışan, üzerinden mükelleflere ait faturalarının gönderildiği, mükelleflere ait GİB tarafından yönlendirilen faturaların alındığı, fatura durumlarının merkez birimden senkronize sorgulandığı bir modüldür.
 • Alt sistem her bir mükellef için en az 1 (bir) gönderici birim ve en az 1 (bir) posta kutusu tanımı ile iletişim standart web servisleri ile sağlanmaktadır.
 • E-Fatura modülü ile iletişim asenkron olarak ve mükellefin istediği an sağlanmaktadır. Bağlantı sıklığı ve bağlantı fonksiyonlarının icra tarzı mükellefler tarafından tasarlanabilmektedir.
 • Alt sistemin mükelleflerle arayüz bağlantısını sağlayan web servisleri aşağıdaki fonksiyonları sunmaktadır.
  • Oturum Açma ve Kapatma İşlemleri
  • E-Fatura Mükellefi Sorgulama ve Listeleme
  • E-Fatura Gönderimi
  • Gönderilen E-Faturanın Durum Sorgulaması
  • E-Fatura Alımı
  • E-Fatura Kabulü veya Red Edilmesi
  • İade Fatura ( E-Fatura gönderimi üzerinden)

E-Fatura Saklama

 • E-Fatura mükellefinin gönderdiği ve/veya aldığı faturalar elektronik ortamda E-Fatura Saklama modülü ile saklanmaktadır. Geçmişe yönelik e-faturaların sorgulanması ve istenildiği anda mükelleflere arz edilmesi bu modül tarafından saklanmaktadır.

E-Portal

 • Bilgi sistemleri ile tam entegrasyonun olmadığı durumlarda veya bazı fonksiyonların bilgi sistemlerince sağlanamadığı durumlarda veyahut da işlem göre belge sayısının az olduğu durumlarda mükellefe yardımcı olunması açısından web üzerinden hizmetlerin sağlandığı modüldür.