EDM'de Başvuru Süreci Nasıl İşlemektedir?

  • KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler internet ya da telefon aracılığıyla EDM’ye başvuruda bulunmalıdır.
  • EDM, mevzuatta belirtilen şekilde başvuru sahibinin kimliğini tespit eder.
  • Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında EDM’ye bildirmek zorundadır.
  • EDM, gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder ve KEP hesabını oluşturur. Kep hesabına ilişkin bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim eder ve bu kapsamda KEP hesabı kullanıma açılır.