Temel

 • Web tabanlı ara yüz ile mobil cihazlardan ve her mekandan sisteme erişebilme
 • HTML 5, Ajax ara yüzler, Dotnet 4.0, WCF yazılım alt yapısıyla esnek çalışma
 • İş süreç otomasyonu ile tam entegrasyon
 • İhtiyaca göre geliştirilebilecek profil form oluşturma alt yapısı
 • Yetkilendirme alt yapısı ile sistem ve bilgi güvenliği koruması
 • Dokümanlara ekli dosyalar ekleyebilme
 • Dokümanlar arasında ilişki tanımlayabilme
 • Doküman görüntüleyiciler
 • Chek-in / Check-out mekanizması ÖZELLİKLER

İndeksleme

 • Word, Excel, Powerpoint, PDF vb formatlarda içerik indeksleme
 • Doküman aramada lojik ifadeler kullanabilme
 • Resimleri OCR ile otomatik indeksleme
 • Image PDF leri indeksleme

Ölçeklenebilirlik

 • Dokümanları ister dosya sisteminde ister veri tabanında saklayabilme
 • Sınırsız kütüphane oluşturabilme
 • Her bir dijital kütüphaneyi farklı depolama alanlarında saklayabilme
 • Birden fazla veri tabanı ve dosya sistemi ile entegre çalışabilme
 • Milyonlarca doküman ve tera byte lar seviyesinde depolama kapasitesi sunabilme

Dağıtık Çalışma ve Cache Desteği

 • Dağıtık çalışan organizasyonlar ile tam uyumluluk sağlayabilme.
 • İşlenen tüm veriler tek bir merkeze, veri havuzunda toplama.
 • Şube yapısı olan yapılarda local cache leme yapılabilir.
 • Local cache ler belirli aralıklarla merkezle senkronizasyon sağlanarak toplanabilir.
 • Düşük veri hızlarında da yüksek performanslı çalışabilme.

E-İmza Uyumlu Yapı

 • Yasal geçerli yapıya sahip e-imza yapısı
 • PDF dosyalarına entegre e-imza yapısı
 • Oluşturulan formları searchable PDF olarak export etme yapısı
 • Belgeleri, iş akışı otomasyonu ile e-imzalı onaya gönderme yapısı Sayısallaştırma

Sayısallaştırma Yönetimi

 • Dokümanları hızlıca elektronik ortama aktarma
 • Dokümanları kolayca sınıflandırma
 • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel İş akışı ile entegrasyon
 • Personel verimliliğini arttırır, performansını ölçer
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller
 • Hızlı tarayıcılarla entegrasyon
 • Görüntü iyileştirme özelliği
 • OCR ile full-text arama ve indexleme özelliği
 • Form işleme özellikleri