KEP ile Elektronik Tebligat’ın (E-Tebligat) Ne İlişkisi Var?

Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eden e- tebligat; Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar ise elektronik tebligat alabileceklerdir. E-tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Elektronik tebligat adresi almak isteyen muhatapların elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı edinmeleri gerekmektedir.

E-Tebligata Elverişli Adres Sahibi Olma Zorunluluğu Olan Kişiler:
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca;

  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler

elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.