E-Fatura

E-Fatura Nedir? E-FATURA; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir. E-Fatura Avantajları Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik…

E-Defter

E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. Mevcut durumda elektronik «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir. E-Defter Avantajları Defter basım…

E-imza

E-İmza Nedir? Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır. Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi…

E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura Nedir? Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir. E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik…

E-Yedeklemeli Saklama

E-Yedeklemeli Saklama ve Avantajları   E-Faturalarınız ve e-arşiv faturalarınız EDM e-fatura sistemine kaydolmanız ile beraber sistem üzerinden 10 yıl boyunca İstanbul ve Ankara yedeklemeli saklama hizmetini ücretsiz almaktasınız. E-Defterlerinizi benzer şekilde EDM E-Defter saklama hizmetini almanız durumunda İstanbul ve Ankara yedeklemeli olarak 10 yıl boyunca saklayabilirsiniz. EDM Muhasebe yedekleme hizmetini almanız durumunda muhasebenizi tüm veri…

E-Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

E-Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Nedir? Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. EDM EBYS, standart EBYS den farklı olarak sadece bir arşiv ya da süreç yazılımı değildir. İhtiyaca göre şekillendirilebilen bir çözüm paketidir. Bu paket, müşteri etkileşim yönetimini gerçekleştiren…