Zaman Damgası Nedir?

Zaman damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlar. Zaman damgası sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Mükellef yasal süreler içerisinde defterlerini basip, berat dosyalarını GİB’e bildirmelidirler. Yasal süreler içerisinde berat dosyası GİB’e yüklenmez ise cezai yaptırımlara uğramamak için defter zaman damgası ile damgalanır. Teknik engeller giderilince GİB’e zaman damgalı berat dosyası yüklenir.

Damgalanmak istenilen onaylı ve berat oluşturulmuş defter dosyası seçilir ve ‘Zaman Damgası’ butonu ile Kamusm (kamu sertifikasyon merkezi) zaman damgası istemcisi tetiklenir. Zaman damgası istemcisi defteri damgalar ve imzalar.