NAVİGASYON
DİL

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

1/6/2019 tarihli Resmi Gazete'de "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Tebliğ ile yeni teknolojik gelişmelere uygun ve "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

Buna göre;

Bu Tebliğde belirtilen finans kuruluşları yada ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından sunulan Sistemden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabileceklerdir;

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilenmükellefler,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutanmükellefler,

c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

ç) Serbest meslek kazancı elde edenmükellefler, 

d) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı eldeeden mükellefler,

e) Vergiden muaf esnaf.

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dahilolan mükelleflerden hali hazırda ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür. Bununla birlikte söz konusu ödemekaydedici cihazların Sistem kapsamında gerçekleştirilen ve e-Belge düzenlenen hallerde kullanılması durumunda, elektronik belgelere ilişkinolarak “Bilgi Fişi” (usul ve esasları Başkanlıkça www.ynokc.gib.gov.tr internetadresinde yayımlanan Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunda belirtilen) düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğle belirlenen Sistem, 1/9/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecektir.

Söz konusu Tebliğ: 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

Diğer Haberler

GİB ZORUNLULUK DETAYLARI!
ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
EDM YENİ HİZMET TEMSİLCİLİKLERİYLE İLE BİR ARAYA GELDİ
T.C. MİLAN TİCARİ ATEŞESİ EDM TECHNOLOGİES ZİYARETİ
YILIN E-DÖNÜŞÜM MARKASI EDM BİLİŞİM SEÇİLDİ!
EDM, Resmi ve Özel Okullarının İlgi Odağı!
EDM BEYAZ TV'DE
EDM TECHNOLOGİES SRL SERENOMİSİ
HİZMET MERKEZİ SAYIMIZ 170'E ULAŞTI
YENİ HİZMET TEMSİLCİLİKLERİ TOPLANTISI
DOĞRU YATIRIM İÇİN ANALİZ
100’ü aşkın e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle fark yaratıyoruz.
EDM İmza ile Anında Mersis Kaydı
E-DÖNÜŞÜMÜN BİR ADIM ÖTESİ, E-İRSALİYE
ÖKC Zorunluluğu ve Z Raporu Bildirimi
EDM Uluslararası Anlaşmalar
GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI’NIN TASLAK DÜZENLEMELERİ