NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLU MU?

E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLU MU?

2014 yılı veya daha sonraki takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatlarınız 10 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamın E-Defter mükellefidir, E-Deftere geçmek zorunludur.