NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

KİMLER E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇİŞ YAPABİLİR?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi herhangi bir ciro ya da fatura miktar sınırlaması olmaksızın dilediği zaman E-Deftere geçebilir.

İki tür E-Defter kullanıcısı vardır.

Birinci tür kullanıcılar zorunluluk kapsamında E- Deftere geçiş yapan kullanıcılar. Eğer siz de devlet tarafından açıklanan yıllık ciro limitini aştıysanız, zorunlu E-Fatura mükellefi olursunuz ve takip eden sene başı itibariyle E- Deftere geçişinizi tamamlamanız gerekmektedir.

İkinci tür ise gönüllü E-Defter kullanıcısıdır.