NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Adisyonda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-Adisyon belgesi düzenlenirken üzerinde bulunması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu tebliğinde belirtilmiştir. Tebliğe göre bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Hizmeti sağlayan işletmenin adı, soyadı ya da unvanı, vergi dairesi, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ve adresi,
  • Elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği tarih, zaman (saat ve dakika), evrensel tekil numarası (ETTN) ve e-belge numarası,
  • İşletmenin sunduğu mal ya da hizmetin adı ve miktarı,
  • Hizmetin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan vergiler hariç ve vergiler dahil toplam hizmet tutarı,
  • Düzenlenmiş olan e-Adisyon belgesinin bağlı olduğu e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’ya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazı’nın sicil numarası,

Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan bilgilerin haricinde bilgiler de E-Adisyon belgesine eklenebilir. Başkanlık bu talebini ebelge.gib.gov.tr üzerinden duyuru yaparak bildirir. Aynı zamanda, mükellefler de zorunlu bilgilerin haricinde kendi ilave etmek istedikleri bilgileri belge üzerine ekleyebilir.