NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-IK Arşiv

Personelin işe alım sürecinde yüklenen evrakları, bu evraklardan oluşan personel bilgi tabloları, personele yapılan tüm yönetmelik, bildirimler, ihtarlar, ibranameler, ücret pusulaları vb. personel özlük dosyasındaki tüm evraklar personel çalışma süresi boyunca ve personel ayrıldıktan itibaren 10 yıl boyunca EDM IK Dönüşüm Arşiv sisteminde saklanır.