NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Tebligat

Personele çeşitli nedenlerle (İşe geç kalma, kötü davranış, kurallara uymama, giyim kuşam aykırılığı gibi disiplin suçları nedeniyle) gönderilebilen ihtarlar, personellerden alınması gereken ibranameler, personele kurumsal politikaların, uyulması gereken kuralların, görev tanımlarının, zamanlamalarının ve diğer yazıların bildirimi KEP üzerinden noter gücünde gönderebilirsiniz.