KEP Sistemi ile Yapılabilecek İşlemler Hangileridir?

  • KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.
  • Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.
  • Yoğun personel çalıştıran ve özellikle saha personeli olan işletmelerde, bordro, izin formu, masraf pusulaları gibi tarafların tebliğ ve tebellüğ işlemini gerektiren konularda iş kanunu madde 37’ye uygun şekilde KEP sistemi çözüm olabilmektedir.
  • Üretici-Dağıtıcı-Bayi üçgeninde siparişler, alacak ve tahsilatlar gibi uyuşmazlık konusu olabilecek her türlü işlemlerde KEP sistemi çözüm olabilmektedir.
  • Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.