NAVİGASYON
DİL

E-DÖNÜŞÜM’DE EDM FARKI!

Sizin programınıza uyar!
Sizin programınıza uyar!

200’e yakın ERP ve muhasebe programı ile anlaşmalı olan EDM ayrıcalığıyla ERP sistemi ve muhasebe programı içinden oluşturduğunuz faturalar, irsaliyeler, makbuzlar ve biletler otomatik olarak muhatabına gönderilir. Gelen faturalarınız ise ERP ve Muhasebe Programınızın cari ve stoklarına otomatik işlenerek müşavirinizin programına otomatik olarak aktarılır.

Gerçek ücretlerle tanışın!
Gerçek ücretlerle tanışın!

EDM, aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi her ne ad altında olursa olsun etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uygulamaz! Kalan kontörünüz ay sonu ve yıl sonu gibi bahanelerle yanmaz, 5 yıl boyunca devreder. e-Fatura portal aktivasyonları ücretsizdir. ERP programınıza entegrasyon ücretini bir defa ödersiniz ve ömür boyu kullanırsınız. Kullanımınız boyunca kontör ücreti dışında hiçbir ücret ödemezsiniz!

Hızlı kurulum ve eğitim yerli yerinde!
Hızlı kurulum ve eğitim yerli yerinde!

Siz, e-Dönüşüm için EDM ile çalışmaya karar verdikten sonra gereken tüm işlemler, EDM saha temsilciniz tarafından eksiksiz yerine getirilir. Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik İmza servisleri ve bu servislere dayalı verilen Elektronik Bordro, Ücret Pusulası ve Zaman Çizelgesi, Elektronik Mutabakat, Elektronik Tebligat, Elektronik İhtar hizmetleri için de tüm başvuru, aktivasyon, kurulum ve eğitim işlemleri EDM saha temsilciniz tarafından kendi yerinizde uygulanır.

Verileriniz emin ellerde!
Verileriniz emin ellerde!

e-Faturalarınız, e-İrsaliyeleriniz, e-Defterleriniz, e-Makbuzlarınız, e-Biletleriniz, bordrolarınız, ücret pusulalarınız, zaman çizelgeleriniz, tebligatlarınız, ihtarlarınız ve mutabakatlarınız EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 3 yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. Faturalarınıza dilediğiniz an çevrimiçi erişebilir, tek tek ya da toplu olarak tekrar gönderme, görüntüleme ve PDF baskı alma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

İlgi 7/24 sizin üzerinizde!
İlgi 7/24 sizin üzerinizde!

Türkiye’nin her ili ve ilçesinde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliğinin yanı sıra, EDM merkezde, 7/24 arayabileceğiniz bir asıl bir de yedek olmak üzere tüm e-Dönüşüm hizmetlerinde uzman müşteri temsilciniz bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman temsilcilerinize cep telefonu ve e-Postayla ulaşarak anında hizmet alır, hatta gece ve resmi tatiller dahil, bu iletişim noktaları üzerinden teknik nöbet merkezimize otomatik aktarılırsınız.

Rakipsiz, üstün özellikli, kullanıcıya dost!
Rakipsiz, üstün özellikli, kullanıcıya dost!

EDM, Türkiye’nin tüm internet tarayıcıları ve yazılımlarıyla java bağımsız çalışabilen, Devlet Elektronik Yazışma Protokolü ile tam uyumlu olan ilk ve tek teknolojisine sahiptir. EDM hizmetleri; depo arşivi, süreç yönetimi, toplu fatura tekrarlama, tam metin arama, akıllı VKN kontrolü, tek platformdan tüm bağlı mükellefleri/servisleri yönetme, grup şirket ve şube yönetimi gibi yüzlerce yeteneği ile üstün özellikli ve kullanıcı dostudur.

ÜRÜNLER

01 02 03
edm

Elektronik faturaya geçen firmaların birbirlerine e-fatura sistemi üzerinden gönderdikleri ve aldıkları, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan elektronik belgedir.

Detaylı Bilgi
edm

Firmaların e-Faturaya geçmemiş kurumsal ve bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine ya da SMS numarasına PDF formatında gönderilen ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan dijital fatura tipidir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi...

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik İmza, elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.

Detaylı Bilgi
edm

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda noter gücünde ve senet hükmünde hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla...

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması...

Detaylı Bilgi
edm

e-Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-Defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Bordro, şirket çalışanlarına bordroların, ücret pusulalarının, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği sistemdir.

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik Mutabakat, şirketlerin iş ortakları, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla BA, BS ve cari mutabakatlarını, isteğe bağlı olarak standart mail ya da KEP üzerinden yasal geçerli gerçekleştiren uygulamadır.

Detaylı Bilgi
edm

Tüm verilerinizin yanı sıra yasal geçerli belgelerinizin taranmış kopyalarını da, çevrimiçi erişime açık, geliştirilmiş üst düzey güvenlikle sorunsuz bir şekilde yedekleyen ERP programlarıyla uyumlu çalışan bir EDM hizmetidir. Elektronik Yedekleme sayesinde tüm belgelerinizi güvenli bir ortamda saklayabilir...

Detaylı Bilgi
edm

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

Detaylı Bilgi
DÖNÜŞÜM BAŞLASIN DÖNÜŞÜM BAŞLASIN
DÖNÜŞÜM BAŞLASIN

DÖNÜŞÜM BAŞLASIN

Dönüşümü başlatmak için hemen iletişime geçin.

Teklif Al
2010 yılından bu yana, güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı yedekli veri merkezli alt yapısı, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve kalite standartları ile yasal düzenlemelere uygun e-dönüşüm hizmetleri vermekteyiz. Türkiye genelinde 100’e yakın e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle, Türkiye’nin önde gelen e-dönüşüm uzmanıyız.

E-DÖNÜŞÜM AVANTAJLARI!

edm
Maliyetlerinizi en aza indirir

e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, KEP, e-İmza, e-Bordro, Ücret Pusulası, Zaman Çizelgesi, e-Tebligat, e-İhtar ve EBYS gibi hizmetleriyle kağıt, baskı, toner, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetlerinizi minimum seviyelere düşürürsünüz.

edm
Yasal geçerli/güvenli saklama ve online erişim olanağı verir

Faturalarınız, EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 3 yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. Faturalarınıza yıl boyunca dilediğiniz an çevrimiçi erişebilir, tek tek ya da toplu olarak tekrar gönderme, görüntüleme ve PDF/baskı alma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

edm
Operasyonunuzu hızlandırır ve verimliliği arttırır

Çalışanlarınızın operasyon süreçlerini azaltarak, personelinizin daha verimli alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanır, manuel işlemlerden kaynaklı hataları sıfırlar ve firmanızın verimliliğini arttırırsınız.

edm
Doğayı korur

Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kağıtlar yerine, fatura ve diğer belgelerinizi elektronik ortama taşıyarak, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

edm
Anında ve güvenilir belge akışı sağlar

Tüm belgeleriniz, ERP ve muhasebe programınız içinden ve EDM üzerinden elektronik imzalanmış şekilde tam ve eksiksiz olarak anında muhataplarına ulaşır. Gönderici, belgenin muhatabı tarafından tam eksiksiz alındığına dair yasal olarak birinci derece geçerli teyidini alır. Alıcı ise aldığı faturaların tam eksiksiz ve %100 gerçek olduğundan emin olur.

edm
İmajınızı yükseltir

e-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm servislerine geçme olgusu, tüm müşterileriniz ve iş ortaklarınız nezdinde; teknolojiyi kullanan, modern yönetilen, şeffaf ve kanunlara uygun iş yapan sağlam güvenilir firma imajınızı pekiştirir.

edm
Ayrıca;

Hızlı mutabakat, hızlı nakit akışı, hızlı uyuşmazlık çözümü, uluslararası standartlara uyum, elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı gibi daha sayısız faydalara kavuşursunuz.

150 BİN +
MUTLU MÜŞTERİ

Müşteri mennuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz.

Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Müşteri Yorumları EDM Bilişim’in E-Fatura ve E-Arşiv sistemlerini kullanmaktayız . EDM sistemlerinden oldukça memnunuz . Kullandığımız Voyage ve Panaroma programlarıyla entegre olarak çalışması işimizi oldukça kolaylaştırdı. Teknik destek konusunda da müşteri temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum bilgi birikimi ve hızlı çözümleriyle bize çok destek oluyorlar.
Emre Baş Danışmaz Gıda - Düzce Cola Bayisi
Müşteri Yorumları EDM sistemiyle beraber operasyonel maliyetimizi büyük ölçüde düşürdük. Mutabakat sorunlarımız minimize oldu. Kargo, baskı ve arşivleme maliyetlerimiz büyük oranda düştü EDM Bilişim’e teşekkür ederiz.
Ali Kaya Printronics PCB
Müşteri Yorumları EDM Arşiv Fatura sayesinde daha hızlı sevkiyat ve muhasebede daha hızlı iş akışı sağladık. Tahsilat birimimize de operasyonel anlamada hızlılık ve verimlilik kattı teşekkürler EDM.
Cüneyt Bağdu Rodrigo Jeans Operasyon Müdürü
Müşteri Yorumları E-Defter ve E-Fatura ile tanıştığımız zamanlarda yaklaşık 3 yıl önce hiç bilmediğimiz bir sürecin tüm sancılarını bizlere olan desteği ile en az sıkıntı ile geçirdik. Bazı zamanlarda gece 12 de bile nöbetinde olmamasına rağmen desteğini esirgemeyen danışmanları, güçlü kadrosu ve güvenilir işleyişi ile EDM ile çalışıyor olmaktan memnuniyet duyduğumu teşekkürlerimle belirtmek isterim.
Ayşenur Aydik Avrasya Hastanesi / Muhasebe Yetkilisi
Müşteri Yorumları Tuğcu Dayanıklı tüketim Beko mağazaları olarak kullanmış olduğumuz EDM Bilişim portalı kullandığımız günden beri çok kolaylık sağlamıştır öncelikli asist sistemi ile uyumu çok iyi hiç zorluk yaşatmamıştır ve en önemlisi uzman ekibi ile vermiş olduğu geri destek kesinlike iyi bir firma olduğunun göstergesidir.
Kürşat Türker Muhasebe Yetkilisi
Emre Baş Ali Kaya Cüneyt Bağdu Ayşenur Aydik Kürşat Türker
Garanti
Çukurova
Banvit
Komşufırın
Amerikan Hastanesi
Ak Plastik
Türk Eczacılar Birliği
DenizBank
EGÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
TAPDK
Beşler Et Gıda San. ve Tic. A.Ş.
ERPA
Hatem Hastanesi
Opet
Lokman Ecza Deposu
RAN PET
Ontex
Bentaş
Abc Pharma
Canbebe
Duyurular