NAVİGASYON
NAVİGASYON
Favori Listeni Oluştur 2030’a Kadar Ücretsiz Fatura Gönder
Öner Kazan, EDM´li Yap 500 Kontör Kazan
EDM E-Faturaya Geçenlere Ücretsiz 100 Kontör Ön Muhasebe
EDM DEN’ MALİ MÜŞAVİRLERE ÇOK ÖZEL HEDİYELER
EDM DEN’ MALİ MÜŞAVİRLERE ÇOK ÖZEL HEDİYELER
EDM & TED KOLEJİ İŞBİRLİĞİ
Doğaya Dönüşüm Kampanyası
Anında, Yerinde Mali Mühür
İtaya´dan Rusya´ya 22 Ülkedeyiz
İşiniz de İçini de Rahat!

Müşteri Başvuru & Demo İş Ortağı Başvuru FormuE-DÖNÜŞÜM’DE EDM FARKI!

Sizin programınıza uyar!
Sizin programınıza uyar!

650+ ERP ve muhasebe programı ile anlaşmalı olan EDM ayrıcalığıyla ERP sistemi ve muhasebe programı içinden oluşturduğunuz faturalar, irsaliyeler, makbuzlar ve biletler otomatik olarak muhatabına gönderilir. Gelen faturalarınız ise ERP ve Muhasebe Programınızın cari ve stoklarına otomatik işlenerek müşavirinizin programına otomatik olarak aktarılır.

Gerçek ücretlerle tanışın!
Gerçek ücretlerle tanışın!

EDM, aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi her ne ad altında olursa olsun etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uygulamaz! Kalan kontörünüz ay sonu ve yıl sonu gibi bahanelerle yanmaz, 5 yıl boyunca devreder. e-Fatura portal aktivasyonları ücretsizdir.

Hızlı kurulum ve eğitim yerli yerinde!
Hızlı kurulum ve eğitim yerli yerinde!

Siz, e-Dönüşüm için EDM ile çalışmaya karar verdikten sonra gereken tüm işlemler, EDM saha temsilciniz tarafından eksiksiz yerine getirilir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik İmza servisleri (e-imza) ve bu servislere dayalı verilen Elektronik Bordro, Ücret Pusulası ve Zaman Çizelgesi, Elektronik Mutabakat, Elektronik Tebligat, Elektronik İhtar hizmetleri için de tüm başvuru, aktivasyon, kurulum ve eğitim işlemleri EDM saha temsilciniz tarafından kendi yerinizde uygulanır.

Verileriniz emin ellerde!
Verileriniz emin ellerde!

e-Faturalarınız, e-İrsaliyeleriniz, e-Defterleriniz, e-Makbuzlarınız, e-Biletleriniz, bordrolarınız, ücret pusulalarınız, zaman çizelgeleriniz, tebligatlarınız, ihtarlarınız ve mutabakatlarınız EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 4 yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. Faturalarınıza dilediğiniz an çevrimiçi erişebilir, tek tek ya da toplu olarak tekrar gönderme, görüntüleme ve PDF baskı alma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

İlgi 7/24 sizin üzerinizde!
İlgi 7/24 sizin üzerinizde!

Türkiye’nin her ili ve ilçesinde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliğinin yanı sıra, EDM merkezde, 7/24 arayabileceğiniz bir asıl bir de yedek olmak üzere tüm e-Dönüşüm hizmetlerinde uzman müşteri temsilciniz bulunmaktadır. Dilediğiniz zaman temsilcilerinize cep telefonu ve e-Postayla ulaşarak anında hizmet alır, hatta gece ve resmi tatiller dahil, bu iletişim noktaları üzerinden teknik nöbet merkezimize otomatik aktarılırsınız.

Rakipsiz, üstün özellikli, kullanıcıya dost!
Rakipsiz, üstün özellikli, kullanıcıya dost!

EDM, Türkiye’nin tüm internet tarayıcıları ve yazılımlarıyla java bağımsız çalışabilen, Devlet Elektronik Yazışma Protokolü ile tam uyumlu olan ilk ve tek teknolojisine sahiptir. EDM hizmetleri; depo arşivi, süreç yönetimi, toplu fatura tekrarlama, tam metin arama, akıllı VKN kontrolü, tek platformdan tüm bağlı mükellefleri/servisleri yönetme, grup şirket ve şube yönetimi gibi yüzlerce yeteneği ile üstün özellikli ve kullanıcı dostudur.

ÜRÜNLER

E-Fatura

Elektronik faturaya geçen firmaların birbirlerine e-fatura sistemi üzerinden gönderdikleri ve aldıkları, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan elektronik belgedir.

ÜRÜNLER
E-Arşiv Fatura

Firmaların e-Faturaya geçmemiş kurumsal ve bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine ya da SMS numarasına PDF formatında gönderilen ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan dijital fatura tipidir.

ÜRÜNLER
E-İrsaliye

Elektronik İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla...

ÜRÜNLER
E-Müstahsil

Elektronik Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

ÜRÜNLER
E-SMM

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması...

ÜRÜNLER
E-Döviz

E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

ÜRÜNLER
E-Bilet

Elektronik Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

ÜRÜNLER
E-Adisyon

E-Adisyon, Vergi Usul Kanunu gereğince lokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeterya gibi masada servis yapılan, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanmasının zorunlu olduğu ve kâğıt ortamında düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Elektronik adisyon, dijital ortamda düzenlendiği gibi dijital olarak muhafaza ve ibraz da edilir.

ÜRÜNLER
E-Kasa

Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e- posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu hale gelmektedir.

ÜRÜNLER
Gider Pusulası

Gider pusulası, bir malın veya hizmetin alımı için yapılan harcamanın belgelendirilmesi ve muhasebe sistemine kaydedilmesi için düzenlenen fatura hükmünde resmî bir evraktır.

ÜRÜNLER
E-Dekont

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.243 ile No.246 uyarınca bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir. Bu Tebliğde düzenlenen e-Dekont, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Dekont” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

ÜRÜNLER
E-Defter

Elektronik Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi...

ÜRÜNLER
E-Defter Saklama

e-Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-Defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

ÜRÜNLER
E-Beyanname

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

ÜRÜNLER
E-Mutabakat

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Mutabakat, şirketlerin iş ortakları, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla BA, BS ve cari mutabakatlarını, isteğe bağlı olarak standart mail ya da KEP üzerinden yasal geçerli gerçekleştiren uygulamadır.

ÜRÜNLER
Kep İK

Elektronik Bordro, şirket çalışanlarına bordroların, ücret pusulalarının, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği sistemdir.

ÜRÜNLER
E-İmza

E-İmza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.
Münhasıran imza sahibine bağlı ...

ÜRÜNLER
Mali Mühür

EDM Bilişim olarak biz de mali mühürle ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken her şeyi sizler için ele alıyoruz. Öncelikle en kısa tanımıyla mali mühür, bir firmanın sahip olduğu elektronik imza - kaşe olarak adlandırılabilir. Buradan da firmalar, kaşe ile hangi işlemleri yapabiliyorsa, mali mühürle de aynı işlemleri yapabilirler anlamı çıkarılır. Mali mühür kullanabilmek için önce gereken evrakları da edinerek başvurunun yapılması gerekir. Mali mühür, Flash disk’e benzeyen bir formda olara...

ÜRÜNLER
KEP

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda noter gücünde ve senet hükmünde hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

ÜRÜNLER
Personel Teşvik Sistemi

Personel Teşvik Sistemi´ni kullanarak, insan kaynakları yönetim süreçlerinizde SGK teşviklerini hesaplayarak, sigortalı çalışanlarınızın kanun kapsamında faydalanabileceği maksimum sigorta teşvik hesaplamalarını yaparak tasarruf etmenizi sağlayan ayrıca geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebileceğiniz bir EDM hizmetidir.

ÜRÜNLER
EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

ÜRÜNLER
Bulut Yedekleme

Tüm verilerinizin yanı sıra yasal geçerli belgelerinizin taranmış kopyalarını da, çevrimiçi erişime açık, geliştirilmiş üst düzey güvenlikle sorunsuz bir şekilde yedekleyen ERP programlarıyla uyumlu çalışan bir EDM hizmetidir. Elektronik Yedekleme sayesinde tüm belgelerinizi güvenli bir ortamda saklayabilir...

ÜRÜNLER
Sektörel Çözümler

Kanunen SGK´ya fatura kesen Hastane, Optisyen, Klinik, Fizik Tedavi Merkezi, Medikal, İşitme Cihazı Satıcıları E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya zorunlu olarak geçiş yapmaktadır. Hastanelerin kurumsal veya bireysel müşterilerine faturalarını veya fişlerini kâğıt ortamında kesmesi durumudur.

ÜRÜNLER
DÖNÜŞÜM BAŞLASIN DÖNÜŞÜM BAŞLASIN

DÖNÜŞÜM BAŞLASIN

Dönüşümü başlatmak için hemen iletişime geçin.

Teklif Al
2010 yılından bu yana, güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı yedekli veri merkezli alt yapısı, bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve kalite standartları ile yasal düzenlemelere uygun e-dönüşüm hizmetleri vermekteyiz. Türkiye genelinde 300+ e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle, Türkiye’nin önde gelen e-dönüşüm uzmanıyız.

E-DÖNÜŞÜM AVANTAJLARI!

Maliyetlerinizi en aza indirir
Maliyetlerinizi en aza indirir

e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, KEP, e-İmza, e-Bordro, Ücret Pusulası, Zaman Çizelgesi, e-Tebligat, e-İhtar ve EBYS gibi hizmetleriyle kağıt, baskı, toner, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetlerinizi minimum seviyelere düşürürsünüz.

Yasal geçerli/güvenli saklama ve online erişim olanağı verir
Yasal geçerli/güvenli saklama ve online erişim olanağı verir

Faturalarınız, EDM sistemlerinde 10 yıl boyunca 4 yedeklemeli ve 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. Faturalarınıza yıl boyunca dilediğiniz an çevrimiçi erişebilir, tek tek ya da toplu olarak tekrar gönderme, görüntüleme ve PDF/baskı alma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Operasyonunuzu hızlandırır ve verimliliği arttırır
Operasyonunuzu hızlandırır ve verimliliği arttırır

Çalışanlarınızın operasyon süreçlerini azaltarak, personelinizin daha verimli alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanır, manuel işlemlerden kaynaklı hataları sıfırlar ve firmanızın verimliliğini arttırırsınız.

Doğayı korur
Doğayı korur

Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kağıtlar yerine, fatura ve diğer belgelerinizi elektronik ortama taşıyarak, doğanın korunması adına da büyük katkıda bulunmuş olursunuz.

Anında ve güvenilir belge akışı sağlar
Anında ve güvenilir belge akışı sağlar

Tüm belgeleriniz, ERP ve muhasebe programınız içinden ve EDM üzerinden elektronik imzalanmış şekilde tam ve eksiksiz olarak anında muhataplarına ulaşır. Gönderici, belgenin muhatabı tarafından tam eksiksiz alındığına dair yasal olarak birinci derece geçerli teyidini alır. Alıcı ise aldığı faturaların tam eksiksiz ve %100 gerçek olduğundan emin olur.

İmajınızı yükseltir
İmajınızı yükseltir

e-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm servislerine geçme olgusu, tüm müşterileriniz ve iş ortaklarınız nezdinde; teknolojiyi kullanan, modern yönetilen, şeffaf ve kanunlara uygun iş yapan sağlam güvenilir firma imajınızı pekiştirir.

Ayrıca;
Ayrıca;

Hızlı mutabakat, hızlı nakit akışı, hızlı uyuşmazlık çözümü, uluslararası standartlara uyum, elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı gibi daha sayısız faydalara kavuşursunuz.

370 BİN +
MUTLU MÜŞTERİ

Müşteri memnuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz.

Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
Müşteri Memnuniyeti Videoları

Müşteri Yorumları EDM Bilişim’in E-Fatura ve E-Arşiv sistemlerini kullanmaktayız . EDM sistemlerinden oldukça memnunuz . Kullandığımız Voyage ve Panaroma programlarıyla entegre olarak çalışması işimizi oldukça kolaylaştırdı. Tek...
Emre Baş Danışmaz Gıda - Düzce Cola Bayisi
Müşteri Yorumları EDM sistemiyle beraber operasyonel maliyetimizi büyük ölçüde düşürdük. Mutabakat sorunlarımız minimize oldu. Kargo, baskı ve arşivleme maliyetlerimiz büyük oranda düştü EDM Bilişim’e teşekkür ederiz.
Ali Kaya Printronics PCB
Müşteri Yorumları EDM Arşiv Fatura sayesinde daha hızlı sevkiyat ve muhasebede daha hızlı iş akışı sağladık. Tahsilat birimimize de operasyonel anlamada hızlılık ve verimlilik kattı teşekkürler EDM.
Cüneyt Bağdu Rodrigo Jeans Operasyon Müdürü
Müşteri Yorumları E-Defter ve E-Fatura ile tanıştığımız zamanlarda yaklaşık 3 yıl önce hiç bilmediğimiz bir sürecin tüm sancılarını bizlere olan desteği ile en az sıkıntı ile geçirdik. Bazı zamanlarda gece 12 de bile nöbetinde o...
Ayşenur Aydik Avrasya Hastanesi / Muhasebe Yetkilisi
Müşteri Yorumları Tuğcu Dayanıklı tüketim Beko mağazaları olarak kullanmış olduğumuz EDM Bilişim portalı kullandığımız günden beri çok kolaylık sağlamıştır öncelikli asist sistemi ile uyumu çok iyi hiç zorluk yaşatmamıştır ve en...
Kürşat Türker Muhasebe Yetkilisi
Emre Baş Ali Kaya Cüneyt Bağdu Ayşenur Aydik Kürşat Türker
Vakıf Yatırım
HSM Logo
cakirmelikoglu
Freşa Logo
DenizBank
Garanti
Çukurova
Banvit
Komşu Fırın
Amerikan Hastanesi
Ak Plastik
Türk Eczacılar Birliği
EGüven
TAPDK
Biliyor muydunuz?

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM), serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

E-SMM, aynı E-Arşiv Fatura ve E-Müstahsil makbuzunda olduğu üzere, EDM Portal giden ESMM menüsünden çarpı butonuna tıklanarak iptal edilebilir, iptal bilgisi alıcısına anında mail ile iletilir ve GİB sistemlerine anında raporlanır. 

 

E-SMM uygulamasına, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından; 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar, 1/2/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3.üncü ayın sonuna kadar geçmelidir.

 

E-SMM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

E-müstahsil makbuzu (E-MM), tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından düzenlenen elektronik belgeye verilen addır.E-müstahsil makbuzu, E-Fatura uygulamasına dahil olup müstahsil makbuzu düzenleyenler için 1 Temmuz 2020 itibarıyla zorunludur. 

 

E-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Taşıma irsaliyeleri elektronik irsaliye kapsamında değildir.


E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler, E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı ya da kayıtlı olmayan tüm müşterilerine sevk irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Ancak, uygulamaya kayıtlı olmayan müşterilerine, E-İrsaliye yerine, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura çıktısı verebilirler.


Her ne kadar E-Fatura ve E-Arşiv Faturaların, geçmiş 7 güne kadar düzenlemesi ile ilgili saha pratiği varsa dahi, mevzuata uygun değildir. Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenmesi ise kesinlikle mümkün değildir.


E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, E-Fatura uygulamasında kullandıkları (GİB Portal, Özel Entegratör ve Direkt Entegrasyon) yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanabilirler.


E-İrsaliye uygulaması için, E-Fatura uygulaması nedeniyle gerçek kişilerin kullandığı E-İmza ve tüzel kişilerin kullandığı mali mühür aynen geçerlidir. Farklı E-İmza ve mali mühre ihtiyaç yoktur. 


Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen E-İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün değildir.

Kendisine E-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden E-İrsaliye yanıtı ile iletebilirler. 


E-İrsaliyenin malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte malın bir kargo ya da lojistik firması uhdesinde bulunan depolardan sevk edildiği durumlarda, E-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir. 


E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tüm irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek ve GİB’e iletmek zorundadırlar. Bununla birlikte alıcının uygulamaya kayıtlı olmadığı durumlarda muhtelif müşteriler adına E-İrsaliyeler düzenlenebilir.


E-İrsaliye belgesinin, alıcısının uygulamaya kayıtlı olduğu durumlarda GİB sistemleri üzerinden iletimi zorunludur. Alıcının uygulamaya   dahil olmadığı durumlarda da E-İrsaliye GİB sistemlerine iletilecek olup, muhatabına haricen E-Fatura veya E-Arşiv fatura çıktısı irsaliye yerine verilebilir. 


Taşıma sırasında sadece E- İrsaliyenin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli değildir.Araçta, düzenlenen E-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısı veya elektronik görüntüsü de bulundurulmalıdır.


E-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir.E- İrsaliye üzerinde, düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de gösterilmesi gerekmektedir. 


E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "E-İrsaliye ayrıca düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir. 


E-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları günü takip eden 7 gün sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.


E-Belge uygulamalarına dahil olabilmek için, gerçek kişilerde E-İmza, tüzel kişiliklerde ise mali mühür olması gerekmektedir.


E-Mutabakat, şirketlerin iş ortakları, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla BA, BS ve cari mutabakatlarını, isteğe bağlı olarak standart mail ya da KEP üzerinden yasal geçerli gerçekleştiren uygulamadır. 


Hizmet ihracat faturaları, E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir E-Fatura kullanıcısı ise temel/ticari ve istisna tipiyle E-Fatura düzenlenmesi gerekir. 


Tüm EPDK lisanslı firmaların bayileri, özellikle bu kapsamda tüm akaryakıt istasyonları, 1 Temmuz 2020 itibarı ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzu zorunlusudurlar. 


Sanayici sıfatıyla sebze ve meyve alımı yaparak kendi tesisinde işleyen kişi, tüccar ve komisyoncular gibi E-Belge zorunlusu değildir, bulunduğu statüye göre kâğıt fatura, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura düzenleyebilirler. 


İnternette ticaret yapan ya da reklam yayınlayanlar değil, internet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler 1 Temmuz 2020 itibarıyla E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunlusudur. 


Youtube'da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin, video içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde, reklam hizmetine aracılık edilmediği için E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. 


İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve böylece başkalarının kontör satışlarına ve tahsilatlarına aracılık eden bu mükelleflerin, E-Fatura, E- Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. 


GİB Tebliğleri kapsamında geçiş zorunluluğu belirlenirken şahsi işletme ve adi ortaklıktan elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir, toplanmaz. 


Kamu kurumlarına E- fatura düzenlemek zorunlu değildir.  Bununla birlikte 2020 yılı içinde E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce, E-Fatura uygulamasına kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek tüm faturaların E-Fatura olması planlanmaktadır.

 

Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara toplam tutarı 30 bin TL üzeri faturalar GİB tarafından ücretsiz sunulan E-Belge portali üzerinden, mali mühür ve E-İmza olmaksızın E-Arşiv Fatura olarak düzenlenebilecektir. 

 

E-Fatura veya E-Arşiv Fatura olmayan mükellefler kendilerine iletilen E-Arşiv Faturaları kağıt ortamda veya elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. 

 


E-Belge çıktılarının renkli olması veya ıslak imza (veya hazır imza) ile imzalanması, kaşelenmesi veya damgalanması zorunluluğu aranmaz. 


E-Arşiv Fatura uygulamasına geçenler, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur.


E-MM uygulaması, E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile sebze ve meyve ticaretiyle tüccar ya da komisyoncu olarak iştigal eden mükellefler için zorunlu bir uygulamadır. 


E-MM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. 


2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 Milyon TL’yi geçenler E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına 1 Temmuz 2020, E-Defter uygulamasına ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçmek zorundadırlar. 


E-Defter uygulamasına gönüllü olarak geçen mükelleflerin, ayrıca E-Fatura, E-Arşiv Fatura gibi E-Belge uygulamalarına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır. 


2020/Ocak ve müteakip dönem E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ya da Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 


E-Defter ve berat dosyalarının, zaman damgalı olarak imzalanması zorunlu değildir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklı kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların yüklenememesi durumunda kullanılmak üzere; zaman damgası bulundurulması tavsiye olunmaktadır.  


E-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait E-İmza veya mali mühür ile imzalanması gerekmektedir. Bununla birlikte; E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ve veya meslek mensuplarının mali mührü ya da E-İmzası ile imzalanması/onaylanması mümkündür. 


E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunluluk kapsamındaki şirketler, tasfiye veya gayri faal durumda olsalar dahi E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir.


E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura düzenleyemez. 


E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden 7 gün öncesine geriye dönük kağıt fatura düzenleyebilir. 


E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükellef E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını, özel entegratörden sistem açtırdığı için GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalinden E-Arşiv Fatura olarak düzenleyemez.  

Önceden GİB E-Fatura/E-Arşiv Fatura sistemini kullanan ve sonra E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya özel entegratörden geçen mükellefler, GİB den düzenledikleri geçmiş faturalarını XML formatında alması için, özel entegratör hesabını kapatıp, tekrar GİB sistemlerinin açılmasını sağlamalı ve faturalarını aldıktan sonra tekrar özel entegratöre geçiş yapmalıdır. 


E-Defter zorunluluğu sadece E-Faturaya zorunlu geçen mükellefler için vardır, gönüllü geçenler için yoktur.


E-Faturaya geçiş zorunluluğu yıl ortası geldiyse, E-Deftere geçiş, aynı ayda değil, takip eden yılın Ocak ayı E-Defterleri ile birlikte başlar.


2018 veya 2019 brüt cirosu 5 milyon TL üzeri olan tüm mükellefler, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura’ya 1 Temmuz 2020 de, E-Deftere 1 Ocak 2021 de geçmek zorundadır. 


E-Fatura ve E-Deftere geçmek için önce Gelir İdaresi Başkanlığına sonra özel entegratöre başvuru yapılır. Öte yandan, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM, E-Bilet, E-Defter saklama servisleri için doğrudan özel entegratöre başvuru yapılır. 


GİB, bazı sektör ve meslek kollarındaki firmalara ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeyi zorunlu kılmıştır. Bu firmalar, faaliyetlerinin 3. ayını tamamlamamışlar ise zorunluluk, faaliyetin 3. Ayını tamamladıktan sonraki ay başı itibariyle başlar. 

 

İhracat E-Faturalarının alıcısı Gümrük Ticaret Bakanlığı olup, ihracatın yapıldığı firma değildir. İhracatın yapıldığı firmaya faturanın gönderilmesi ise ilgili ülke mevzuatına göre mail ya da kâğıt ortamında yapılır. 


İhracat E-Faturaları sadece gümrük beyannamesi verilen mal ihracatları için Gümrük Ticaret Bakanlığı’na düzenlenir. Hizmet ihracatları ise muhatabına E-Arşiv Fatura olarak düzenlenir. 


Elektronik irsaliye mükellefleri , sadece E-İrsaliye mükelleflerine değil tüm mal sevkiyatı yaptıkları mükelleflere ayrı ayrı E-İrsaliye düzenlemek zorundadırlar.Gıda dağıtıcıları E-Fatura ve E-Arşiv Faturalırını kamyonlardan basmaları şartıyla, mal sevkiyatlarını tek bir muhtelif müşteriler E-İrsaliyesiyle yapabilirler.
 
E-İrsaliye için zorunluluk 1 Temmuzda başlıyor. 2018 brüt cirosu 25.000.000? üzeri olan firmalar ve cirosu 0 bile olsa benzin istasyonları, internet ticareti aracıları, şeker üreticileri, gübre takip sistemine kayıtlı olanlar, maden / demir / çelik ithalatcıları ihracatcıları ve üreticileri gibi firmalar E-İrsaliye zorunlusu olacaklardır.
 
Dikkat ! Elektronik Serbest Meslek Makbuzu için son geçiş tarihi 30 Hazirandır. Noterler hariç tüm serbest meslek mensupları 1 Temmuzdan itibarek kağıt makbuz düzenleyemeyeceklerdir. Serbest Meslek Makbuzları üzerine EDM tarafından geliştirilmiş Logo, Amblem,İş Tanım Görseli, Karekod ve İban gibi tasarımlar ücretsiz sağlanmaktadır.
 
Dikkat! E-İrsaliye için zorunluluk 1 Temmuz da başlıyor. Mükelleflerin en geç 31 Temmuza kadar kağıt irsaliye düzenleme hakkı vardır. Bunun için EDM portalden ön başvuru lar alınmaya başlanmıştır.
 
Müstahsil ticareti ile iştigal eden tüm elektronik fatura mükellefi tüccarları 1 Temmuzdan itibaren Elektronik Müstahsil servisine geçmek zorundadırlar. En geç 31 Temmuza kadar kağıt müstahsil düzenleme hakkı vardır. Bunun için EDM portalden ön başvuru lar alınmaya başlanmıştır.