NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Adisyon
Adisyon belgesi üzerinde yer alan bilgilerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkân sağlayan ve aynı zamanda muhafaza ve ibraz edilme gibi faydaları olan EDM E-Adisyon Uygulaması devreye alındı.

EDM E-Adisyon uygulaması ile adisyon bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi ve saklanması sağlanmaktadır.

Sunduğunuz mal veya hizmetin cinsini ve miktarını göstermek maksadıyla adisyon belgesi düzenleyebilirsiniz. E-Adisyon mükellefi olduğunuzda sipariş alımlarını elektronik ortam üzerinden oluşturabilirsiniz. Böylece Başkanlık tarafından belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde belge düzenlenmiş olur.

E-Adisyonda yer alması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki Gibidir.

 • İşletmenin adı soyadı veya unvanı
 • İşletmenin vergi dairesi,
 • İşletmenin TCKN/VKN’ si ve adresi,
 • E-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi,
 • E-Adisyon belgesinin saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı,
 • E-Adisyon belgesinin evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.
 • Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı
 • Hizmetin toplam tutarı
 • E adisyon belgesinin bağlı olduğu ÖKC’ nin cihaz sicil numarası.


E-Adisyon uygulaması kullanmaya başladığınız andan itibaren hizmet süresince adisyon belgesini müşterinin masasında bulundurmak zorunda olmayacaksınız. Elektronik ortamda oluşturduğunuz adisyon belgelerini, hizmetin tamamlanması ile birlikte evrensel tekil numarası bulunan E-Fatura, E-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürmelisiniz.

Müşteriniz masaya oturduğu andan itibaren açmış olduğunuz adisyon, eş zamanlı olarak GİB’e bildirilmelidir. Müşteriniz masadan kalktığı anda adisyon EDM tarafından GİB’e gönderilmektedir.


KİMLER E-ADİSYON UYGULAMASINA GEÇEBİLİR?

 • E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmanız,
 • Söz konusu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, bilgi ve belgeleri elektronik ortam üzerinden Başkanlığa iletebilme ile ilgili gerekli hazırlıkları tamamlamış olmanız,
 • Tebliğde yer verilen, uygulamadan yararlanma yöntemlerinden biri olan özel entegratör yöntemi ya da doğrudan entegrasyon yönteminden birine dahil olmak için E-Adisyon uygulamasına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.


E-ADİSYON ZORUNLU MU?
E-Adisyon Uygulaması mevcut durumda birçok mükellef tarafından kullanılmaktadır. Pek yakında Gelir İdaresi Başkanlığı vergi daireleri üzerinden restoran, kafe, otel gibi işletmelere zorunluluk açıklayacaktır. Bu zorunluluk kapsamına giren mükellefler, ciro bağımsız olarak E-Fatura ve E-Arşiv Fatura zorunlusu da olacaklardır.

E-ADİSYON AVANTAJLARI NELERDİR?
E-Adisyon uygulaması ile kâğıt, zaman maliyetlerinizi minimize eder, adisyonları tam otomatik anından E-Fatura ya dönüştürebilirsiniz. Ayrıca E-Adisyon kullanan mükellefler işletmelerinin doğru, kontrollü ve eksiksiz bir şekilde çalışmasını sağlarlar. İşletme sahibi tüm adisyon hareketleriyle düzenlenen faturalar arasındaki ilişkinin tam olduğundan her an emin olur.


NEDEN EDM E-ADİSYON

ERP VE MUHASEBE POGRAMLARINIZA TAM ENTEGRE

550+ yakın ERP ve muhasebe programı ile anlaşmalı olan EDM ayrıcalığıyla ERP sistemi ve muhasebe programına tam entegre hizmet alacak, yani giden faturalarınız bu sistemlerinizden otomatik gidecek, gelen faturalarınız sistemlerinizin cari ve stoklarına otomatik işlenecek ve müşaviriniz programına otomatik aktarılacaktır.

HİZMET KALİTE FARKI
İlinizde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliği tarafından tüm başvuru, kurulum, eğitim ve teknik servis desteği alır.
EDM müşteri teknik destek hizmetlerinden 7/24 faydalanabilir, herhangi bir sistemsel soruna en kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.

ETİK ÜCRETLENDİRME
EDM, aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi her ne ad altında olursa olsun etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uygulamaz, kalan kontörünüz ay sonu ve yılsonu gibi bahanelerle yakmaz, 5 yıl boyunca devreder. 10 yıl boyunca E-Adisyonlarınızı saklar.
E-Adisyon aktivasyonları ücretsizdir.

E-ADİSYONDA EDM PORTAL FONKSİYONU
EDM Platformu üzerinden tek panelde bütün grup şirketlerinizi/şubelerinizi yönetebilirsiniz. E-Adisyonlarınızı özel olarak oluşturulan EDM Portalı üzerinden görüntüleyebilirsiniz.


 


  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No:526)