NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-İrsaliye Zorunlu mu?

  • Hal kayıt sistemine kayıtlı taze sebze ve meyve tüccarları ve komisyoncuları (1.1.2020)
  • 25 Milyon TL ve üzeri yıllık cirosu olan mükellefler. (1.7.2020)
  • Tütün, alkol, kolalı gazozların üretici, dağıtıcıları ve bayileri (1.7.2020)
  • EPDK lisanslı üretici ve dağıtıcı kurumlar (Elektrik üreticisi, akaryakıt dağıtıcısı vb) (1.7.2020)
  • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. (1.7.2020)
  • E-Fatura mükellefi olup şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler (Beyaz şeker, yarı beyaz şeker vb). (1.7.2020)
  • E-Fatura mükellefi maden, demir ve çelik (GTİP 72) demir ve çelikten eşya (GTİP 73)imali, ithali ve ihracı faaliyetleri (1.7.2020)
 

 

 

E-İrsaliye Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. Elektrik, doğalgaz, petrol üreticileri, dağıtıcıları ve bayileri. Benzin istasyonları dahil. 1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. Tütün mamülleri, alkollü içecek ve kolalı gazozların üretici, ithalatçı, bayilerini e dağıtıcılarını kapsamaktadır. 1/7/2020 tarihine kadar
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madenlerdir. Altın, gümüş, elmas, uranyum, kum, çakıl, kömür, mermer, granit bu kapsamda yer almaktadır. 1/7/2020 tarihine kadar
4634 sayılı Şeker Kanununun 2. maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. Demir veya çelikten eşya imal edenler, ithal ve ihraç edenler bu kapsamdadır. 1/7/2020 tarihine kadar
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 1/7/2020 tarihine kadar