NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta ve emeklilik aracılarına ödedikleri komisyonlar için sigorta ve emeklilik aracıları adına düzenledikleri ve sigorta ve emeklilik aracıları tarafından düzenlenen fatura yerine geçen ve hali hazırda kağıt ortamda düzenlemekte olan “Sigorta Komisyon Gider Belgesi’ nin elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır. Tebliğde düzenlenen e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sigorta Komisyon Gider Belgesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

KİMLER E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ UYGULAMASINA GEÇEBİLİR?


E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil olmak isteyen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin;
  1. a) e-Fatura uygulamasına dahil olması,
  2. b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  3. c) Bu Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir. 32 IV.8.3. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler İlgili mevzuatları çerçevesinde kâğıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesinde bulunması zorunlu bilgiler ile Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkodun (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren) e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde bulunması zorunludur. Başkanlık ihtiyaç duyması halinde, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinden söz konusu bilgilere ilave olarak farklı bilgilerin de e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde bulunmasını, gerekli hazırlıklar için en az 3 ay süre vermek ve ebelge.gib.gov.tr adresinden duyurmak suretiyle isteyebilir. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ ZORUNLU MU?


E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler başvuru yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına ilişkin geçiş zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

NEDEN EDM E-SİGORTA POLİÇESİ


ERP VE MUHASEBE PROGRAMINIZA TAM ENTEGRASYON Nerdeyse tüm programlar ve muhasebe programı ile anlaşmalı olan EDM ayrıcalığıyla ERP sistemi ve muhasebe programına tam entegre hizmet alacak,

TÜM RESMİ MUHASEBELERE TAM OTOMATİK AKTARIM EDM resmi muhasebeye aktarım modülü sayesinde, tüm E-Sigorta komisyon gider belgelerinizi dilediğiniz aralıklarla mali müşavirinizin kullandığı resmi muhasebe programına aktarabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız faturaları toplu seçip ilgili resmi muhasebe programının adının yazdığı kutucuğu kliklemekten ibaret.

ANAHTAR TESLİM HIZLI KURULUM Siz, EDM ile çalışmaya karar verdikten sonra, TÜBİTAK’ a mali mühür başvurusu, GİB E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, E-Fatura, E-Defter vb. tüm başvurular ve mali mührünüzün çalıştırılması dâhil tüm işlemler, EDM saha temsilciniz tarafından halledilir. Sonrasında EDM merkez 30 dakika içinde portalinizi açar ve kullandığınız ERP ve muhasebe programına entegrasyonunuzu sağlar.  

7/24 ÖZEL MÜŞTERİ TEMSİLCİ İlinizde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliği tarafından tüm başvuru, kurulum, eğitim ve teknik servis desteği alır. EDM merkezde, 7/24 arayabileceği bir asıl birde yedek müşteri temsilcisi size özel atanır.

AVANTAJLI FİYATLAR Edm E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi ile kâğıt, baskı, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetleriniz Edm E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi çözümü ile minimum seviyelere düşürürsünüz.  

SABİT ÜCRETSİZ VE KONTÖR YAKMASIZ ETİK ÜCRETLENDİRME EDM, aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aşımı gibi her ne ad altında olursa olsun etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler uygulamaz, kalan kontörünüz ay sonu ve yılsonu gibi bahanelerle yakmaz, devreder. Portal aktivasyonları ücretsizdir. ERP programınıza entegrasyon ücretini bir kerelik ödersiniz ve ömür boyu kullanırsınız. Kullanımınız boyunca kontör ücreti dışında hiçbir ücret ödemezsiniz.


DİĞER NEDENLER: Saniyeler içinde E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi oluşturulur ve istenirse basılabilir. Belgeler mail ya da sms yoluyla müşteriye gönderilir. Seçilen tarih aralığı ile tüm belgeler, resmi muhasebe programına otomatik aktarım yapılır.