NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Serbest Meslek Makbuzu Zorunlu mu?

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Uygulamaya Geçiş Tarihi
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar