NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

EDM PTS İle Hangi Teşviklerden Faydalanabilirsiniz

- %5 SGK İndiriminden Yararlanın
- 6111 Sayılı Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanın
- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
- Yurt Dışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Uygulanan 5 Puanlık
- İlave 6 Puanlık Prim İndirimi
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
- İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
- Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
- İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
- Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik
- Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
- Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
- Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
- Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
- Yeni Nesil Teşvik
- Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası
- İşveren Hissesi Teşviki