NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

Kimler E-Adisyon Uygulamasına Geçebilir?

Başkanlık, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere elektronik adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verir. Başkanlık, bu hususlarla ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin E-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekir. Eğer mükellef belirtilen süre içerisinde bu uygulamaya dahil olmazsa kanunda ön görülen hükümler uygulanır.

E-Adisyon uygulaması, söz konusu tebliğde belirtilen mükellefler dışında kalan mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyenlerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

E-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak,

Söz konusu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, bilgi ve belgeleri elektronik ortam üzerinden Başkanlığa iletebilme ile ilgili gerekli hazırlıkları tamamlamak,

Tebliğde yer verilen, uygulamadan yararlanma yöntemlerinden biri olan özel entegratör yöntemi ya da doğrudan entegrasyon yönteminden birine dahil olmak için E-Adisyon uygulamasına başvuruda bulunmak gerekir.

 

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No:526)