NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-Fatura Zorunlumu?

Mevcut Zorunlu Mükellefler

 

  • Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
  • Tütün, alkol, kolalı gazozların üretici ve dağıtıcıları
  • EPDK lisanslı üretici ve dağıtıcı kurumlar (Elektrik üreticisi, akaryakıt dağıtıcısı vb).
  • Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan ve internetten sipariş alan firmalar
  • Taze sebze meyve hal tüccarları ve komisyoncuları

 

Yeni Zorunluluk Getirilen Mükellefler (1 Temmuz 2020)

 

  • Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan tüm firmalar
  • Bavul ticareti yapanlar
  • İnternet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler
  • EPDK lisanslı kurumların bayileri (Elektrik bayileri, petrol istasyonları, tüp gaz bayileri vb).
  • Tütün, alkol ve kolalı gazozların bayileri

 

 

E-Fatura Uygulaması

Uygulamaya Geçiş Tarihi

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler

1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

 

 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

 

 

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını

1/7/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren) E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

E-Arşiv Fatura Uygulaması

Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

 

1/7/2020 tarihinden itibaren E-Fatura uygulamasına dahil olanlar

1/7/2020 tarihinden itibaren