NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

Kimler E-Defter Uygulamasına Geçiş Yapabilir?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi herhangi bir ciro ya da fatura miktar sınırlaması olmaksızın dilediği zaman E-Deftere geçebilir.

İki tür e-defter kullanıcısı vardır.

Birinci tür kullanıcılar zorunluluk kapsamında  e-deftere geçiş yapan kullanıcılar. Eğer siz de devlet tarafından açıklanan yıllık ciro limitini aştıysanız, zorunlu E-Fatura mükellefi olursunuz ve takip eden sene başı itibariyle E- Deftere geçişinizi tamamlamanız gerekmektedir.

İkinci tür ise gönüllü e-defter kullanıcısıdır.