NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

 

KEP sisteminde gönderi ile ilgili aşağıdaki deliller oluşturulur ve saklanır:
 

 • Gönderi zamanı
 • Gönderici ve alıcı kimlikleri
 • Teslim edilme zamanı
 • Okunma zamanı
 • İçeriğin bütünlüğü

 

Böylelikle, KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir. KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkar edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir, yasal gücü aşağıdaki gibidir:
 

 • Türk Ticaret Kanunu madde 18’de; tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile yapılır.
 • Tebligat Kanunu’nda; Kayıtlı Elektronik Posta noter gücünde, elektronik senet hükmünde ve tebellüğün gerçekleştiğine dair hakim yorumuna yer bırakmayan kesin delil olarak nitelendirilmiştir.
 • Kayıtlı Elektronik Posta gönderilen taraf gönderim zamanından itibaren, kurum ise 5 gün içinde şahıs ise 7 gün içinde tam tebellüğ (aldım, okudum, anladım) yapmış kabul edilir.

 


UETS VE EYP

 

 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), Devlet teşkilatının kullanmak zorunda olduğu Devlete ait KEP sistemidir. Yani, Özel sektör ve şahıslar KEP sistemi üzerinden noter gücünde yazışma yapabilirken, Devlet kurumları UETS üzerinden yazışmalarını yapar. Bu yüzden KEP ile UETS entegrasyonu büyük öneme haizdir.
 • Elektronik Yazışma Paketi (EYP), Devlet yazışmalarında kullanılmak zorunda olunan Devlet Yazışıma protokolüdür. Bu yüzden KEP portalının EYP uyumlu olması ve daha önemlisi EYP paketi kapsamında yazışmayı içinde bulundurması ve otomatik yapması büyük öneme haizdir.
   


KEP ÖZELLİKLERİ

 

KEP GÖNDERİCİ VE ALICI KİMLİKLERİ BELLİDİR


Yeni TTK ile hayatımıza giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) güvenli e-posta hizmetidir. KEP sisteminde elektronik imza kullanımı kişinin kendisi olduğunu garanti eder.


İÇERİK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUR


Gönderinizin içeriği sistemde tutulmaz sadece parmak izi tutulur. KEP sisteminden yollamış olsaydınız sözleşmenin parmak izi kaydı ile yolladığınız orijinal dosyayı ispat edebilirsiniz


GÖNDERİM, TESLİM VE OKUNMA ZAMANI DEĞİŞTİRİLEMEZGönderim, teslim ve okunma zamanı zaman damgası ile KEP sisteminde kayıt altına alınır ve değiştirilemez. Gönderiniz alıcı tarafından okunmasa bile 24 saat sonunda okundu kabul edilir.


ZAMAN KAZANDIRIR


Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.


KULLANIM KOLAYLIĞI SUNAR


Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, KEP ile bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.


ÇEVRECİDİR


Kâğıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI SAĞLAR


ETSI TS 102 640, TS ISO/ IEC 27001, BS 10012, ISO/ IEC 27031 ve ISO 9001 standartlarına tam uyumlu evrak akışı, loglama ve arşivleme sağlar.

 

 

KEP’İN FAYDASI NEDİR?


KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir.

KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar delil mahiyetinde ve hukuki geçerliliğe sahip belgelerdir. Böylece gönderinin inkâr edilebilmesi, evrakta sahtecilik gibi durumların önüne geçilir.

KEP adreslerinin alınmasıyla çalışanların hem kurumsal hem de bireysel yazışmalarını, poliçe işlemlerini yasal geçerli, güvenli, hızlı ve rahat bir şekilde KEP üzerinden yapabilirler.

EDM Bilişimin sağladığı KEP hizmeti farklı sektörlerde büyük kolaylık ve rahatlık getiriyor. Yazışmalarının yasal geçerli olmasına ihtiyaç duyan firmalar, artık EDM Bilişimden alacakları KEP adresiyle hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlıyor.

 

KEP KİMLERE ZORUNLU?


 • Tüm Anonim ve Limited Şirketler KEP adresi edinmeye ve ilgili kurumlarla KEP üzerinden yazışmaya zorunludur.
 • E-ticaret faaliyet alanına haiz şahıs şirketleri de dahil tüm firmalar KEP adresi edinmeye, müşterileri başta olmak üzere ilgili firma ve kurumlarla KEP üzerinden yazışma yapmaya zorunludur.
 • Çeşitli Bakanlıklar kendilerine bağlı iş alanlarındaki firmalara aralarındaki yazışmaların KEP üzerinden olması zorunluluğu getirirmiştir (MEB ile tüm okullar, dil ve sürücü kursları. Sağlık Bakanlığı ile tüm tesisler arasındaki hijyen denetim yazışmaları vb)

 


 

KEP HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?


KEP ile Tebligat, ekstre, talimat, ödeme emri, bildirim, ihtar, ihbar, mutabakat, sözleşme, poliçe satışı, yenileme ve iptalleri, Beyanname, bildirge, teklif, sipariş, sipariş onayı, başvuru, dilekçe, duyuru ve çağrıların yapılması iştirak taahhütnamesi, Resmi ve Özel Kurumlarla Noter kuvvetinde iletişim İK süreçleri, özgeçmiş gönderimi/alımı ve müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir. Genel kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir.
 

 • Kişilerin ürün ve hizmet aldıkları kurum ve firmalarla dilekçe ve şikâyet yazışmaları
 • E-Ticaret Firmaları ile Hizmet alanlar arasındaki yazışmalar
 • Şirketlerin bayileri ve tedarikçi zincirleriyle yazışmaları
 • Tüm İcra Dairlerinden gelen maaş hacizleri ile ilgili şirket içi tebliğ ve UYAP yazışmaları
 • Tüketici mahkemeleri ile yazışmalar
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’na gibi bir çok bakanlık teşkilatı ile yazışmalar
 • Sanayi ve teknoloji bakanlığı yazışmaları ve teşvik başvuruları
 • TİM, KOSGEB, Gümrük Bakanlığı İhracat İşlemleri ile ilgili yazışmalar ve Teşvik Başvuruları
 • TAPU Kadastro müdürlükleri tarafında yapılan yazışmalar
 • BDDK, SPK, MASAK gibi kurumlarla yazışmalar
 • Valilikler, Emniyet Müdürlükleri, Elektrik Dağıtım Kurumları, Belediyeler, Barolar, Mali Müşavirlik Odaları, Ticaret Odaları ile yazışmalar
 • Personel bordroları, ihtar, ibra, KVKK vb. yönetmelik tebliğleri gibi önemli yazışmalar.
 • Kısacası her devlet kurumu ve özel firma ile noter gücünde yazışma türü bilgisayarınız ve telefonunuz kadar size yakın…


Diğer KEP kullanım alanları aşağıdaki gibidir.
 

 • Kamu yazışmaları
 • Noter üzerinden yapılan tüm tebliğ, ihtar ve ibralar
 • İadeli taahhütlü posta ile yapılan yazışmalar
 • Güvenlik ve gizlilik gerektiren tüm yazışmalar
 • Personele ücret pusulası, zaman çizelgesi, ihtar, ibra ve izin onay formu gibi İK dokümanlarının gönderimi
 • Sicil dosyası işlemleri
 • Denetim ve teftiş gibi tüm yazışmalar
 • Genel kurul toplantı davet ve kayıtları, önemli toplantı çağrıları, her türlü etkinlik daveti
 • Yasal geçerli elektronik mutabakat
 • Elektronik sözleşme
 • Elektronik senet
 • Elektronik sipariş ve sipariş onayı

 

 

KEP ADRESLERİ NASIL OLUR?

 

Tüzel Kişiler:


 • Mersis No ve/ veya Kurum adı bilgisinden oluşur.
 • Alan adı @hs09.kep.tr  ya da @kurumadı.hs09.kep.tr olabilir.
 • Kurum kısa adı kullanılabilir.
 • Bölüm, departman isimleri kullanılabilir.
 • Kurum adına KEP adresini kullanmaya yetkili kişilerin isimleri kullanılabilir

 

Gerçek Kişiler:


 • Ad ve Soyadı bilgisinden oluşur.
 • Alan adının @hs0x.kep.tr şeklinde kullanımı bireylerde standarttır.


        mersisno.tebligat@hs09.kep.tr
        kurumadı@kurumadı.hs09.kep.tr
        mersisno.kurumadı.hukuk@hs09.kep.tr
        kurumadı.X@kurumadı.hs09.kep.tr
        ad.soyad@hs09.kep.tr
        ad.soyad1970@hs09.kep.tr
        ad.soyad.34@hs09.kep.tr
 

 


EDMKEP CROME EKLENTİSİ YÜKLEME NASIL YAPILIR?
EDMKEP MASAÜSTÜ PROGRAM YÜKLEME VE KEP'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?
EDMKEP AKTİVASYON İŞLEMİ VE KEP'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?
NEDEN EDM KEP?

 

 

TÜM DEVLET KURUMLARININ MEB DYS-EYP SİSTEMLERİNE TAM UYUM

 

MEB DYS sisteminin EYP yazışma protokolü ile uyumlu KEP altyapısıdır, ilave program gerektirmez.


YANMAYAN GÖNDERİ

 

Müşteri tarafından alınan kontörler süresiz devreder. Her gönderi tek kontördür.


YEDEKLEMELİ SAKLAMA

 

İstanbul Ankara 4’er ayrı sunucu ile Yedekli Saklama


YASAL GEÇERLİ ARŞİVLEME

 

TS 13298 T1 BELGESİ Kapsamında Yasal Geçerli Arşivleme


HIZLI TESLİMAT

 

Yerinde kayıt ve imza doğrulama yetkisi ile anında KEP adresi sağlama


TAM ENTEGRASYON

 

Müşteri Kurumun Kullandığı ERP, EBYS, Ticari Programlar ve diğer başka programlarla Tam Entegrasyon


ÜSTÜN ŞİFRELEME

 

3DS GÜVENLİK SİSTEMİ Sayesinde Üstün Şifre Güvenliği ile Saklama, %98 sıkıştırma olanağı sağlayan depository arşiv modülü

RAKİPSİZ SAKLAMA AVANTAJI


Her KEP adresi için 250 MB saklama alanı sağlanır, böylece EDM müşterisi verilerini temizlemek zorunda kalmaz. Veriler ve deliller Turkcell ve Vodafone'un İstanbul, Ankara ve İzmir tesislerinde 4 yedeklemeli saklanır.

 

EDM REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ:


 • Kamu ile yazışma yapan özel şirketlerin e-yazışma ortamını kullanabilmesi için hem KEP hesabı sahibi olmaları hem EYP protokolü ile KEP iletisi oluşturabilmeleri hem de UETS ye tam entegre olmaları gerekmektedir.
 • EDMKEP, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ve Devlet Yazışma Sistemi’nin protokolü olan Elektronik Yazışma Paketi (EYP) ile tam uyumludur.
 • EDMKEP portalında KEP İletisi, herhangi bir ilave uygulamaya gerek olmaksızın otomatik olarak EYP protokolünde oluşturulur ve UETS ile tam entegre ortam üzerinden otomatik gönderilir.
 • Ayrıca EDM – Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi entegrasyonu sayesinde, yazışmak istenilen kurumun DETSİS numarasına direkt erişilebilmekte ve bu sayede yazışmalar hızlandırılırken, hatalar en aza inmekte, kamu ile işlerin aksamasının önüne geçilmektedir.