NAVİGASYON
NAVİGASYON

EDM İnteraktif Arşiv Fatura

EDM, halihazırda İnteraktiften düzenlenen 5 bin TL üzeri (yeni taslak tebliğ ile 1500TL üzeri) E-Arşiv faturaların EDM üzerinden düzenlenebilme imkanını sağlamaktadır. 

Faturaların 10 yıl saklanması ve erişimi ücretsiz
Faturaların Resmi muhasebe programına aktarımı ücretsiz
Web servis ve konnektör uygulamalarında ilgili tarifeler geçerlidir.
Faturaların GİB imzalı mail iletimi ücretsiz, yani kağıt, kaşe, imza derdi yok
Gelen İnteraktif Arşiv Faturaların gelen kutusuna düşmesi ücretsiz
Müşteri bilgilerinin TURMOB E-Birlik sisteminden veya adres defterinden otomatik oluşması

 

GİB İnteraktif veya ERP Robotları          EDM İnteraktif Arşiv Fatura
Faturanın kaşe imzalı 2 kopyasının 1’inin saklanması 1’inin alıcıya gönderimi zorunlu
GİB imzalı dijital kopya saklandığından, alıcıya iletildiğinden kaşe imzalı kopya gerektirmez
3 ay saklama ve erişim
10 yıl saklama ve erişim
Herhangi özelleştirilmiş teknik imkan yok
Tek şifre ile tüm mükelleflerin yönetimi
Resmi muhasebe programına giden gelen faturaların otomatik aktarımı
Fatura tekrarlama
Taslaktaki faturayı güncelleme ve iptal
MERSİS’ten mükellef bilgilerini oluşturma
İnteraktif’den gelen faturaların gelen kutusuna düşmesi
Excel satır ve fatura yükleme