NAVİGASYON
NAVİGASYON

EDM Arşiv Fatura

EDM, halihazırda İnteraktiften düzenlenen 5 bin TL üzeri (yeni taslak tebliğ ile 2000TL üzeri) E-Arşiv faturaların EDM üzerinden düzenlenebilme imkanını sağlamaktadır. 

Faturaların 10 yıl saklanması ve erişimi ücretsiz
Faturaların Resmi muhasebe programına aktarımı ücretsiz
Web servis ve konnektör uygulamalarında ilgili tarifeler geçerlidir.
Faturaların GİB imzalı mail iletimi ücretsiz, yani kağıt, kaşe, imza derdi yok
Gelen İnteraktif Arşiv Faturaların gelen kutusuna düşmesi ücretsiz
Müşteri bilgilerinin TURMOB E-Birlik sisteminden veya adres defterinden otomatik oluşması