NAVİGASYON
NAVİGASYON

Elektronik İmza Mevzuatı

  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

 

  Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği


  Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin 2004-21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


  Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ


  Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları


  Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı


  2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


  Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi


  Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar


  01.06.2006 tarih ve 2006/DK-77/353 sayılı Kurul Kararı


  Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik


  02.07.2012 tarih ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı


  Elektronik İmza Kullanım Profiller
i Rehberi


   Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri


  18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı


  Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'nde Değişiklik


  08.08.2012tarih ve 2012/DK-15/374 sayılı Kurul kararı - Nitelikli ElektronikSertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Dökümanı


  İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

  06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar