NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

E-SMM S.S.S.

E-SMM nedir?
E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM), serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.
E-SMM iptal edilebilir mi?
E-SMM, aynı E-Arşiv Fatura ve E-Müstahsil Makbuzunda olduğu üzere, EDM Portal giden ESMM menüsünden çarpı butonuna tıklanarak iptal edilebilir, iptal bilgisi alıcısına anında mail ile iletilir ve GİB sistemlerine anında raporlanır.
E-SMM uygulaması kimler için zorunludur?
E-SMM uygulamasına, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından; 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar, 1/2/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3.ayın sonuna kadar geçmelidir.
E-SMM uygulamasına nasıl başvurabilirim?
E-SMM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.