NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

E-İRSALİYE ZORUNLU MU?

E-İRSALİYE ZORUNLU MU?

E-Fatura uygulamasına dahil olan ve 25 Milyon TL yıllık brüt ciroya sahip firmalar GİB tarafından son yayınlanan tebliğ taslağına göre E-İrsaliye uygulamasına 1.1.2019 tarihi itibari ile geçmek zorunda olacaklardır.