NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU MU?

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar

1/6/2020 tarihine kadar

Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar

işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar