NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

E-DEFTER SAKLAMA

YASAL E-DEFTER SAKLAMA

Elektronik Defter Genel Tebliğ’ de elektronik ortamda oluşturulan E-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak E-Defter Saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

Kendi imkanları ile E-Defter saklayan mükelleflerin; yetersiz güvenlik duvarları, virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar nedeni ile E-Defterlerin de herhangi bir harf değişikliği dahi olsa E-Defter beratları bozulur. Bundan dolayı GİB’in 30-12-2015 tarihli bildirisine göre E-Defterlerin lisanslı saklamacı kuruluşlarda saklanması önerilmektedir.

E-Defter teftişlerinde orijinal gönderilen ve GİB’ den onaylayan beratlar üzerindeki imza değeri, teftiş esnasında alınan beratların imza değerinden farklı olursa E-Defterlerin geçmişe yönelik incelenme sebebidir.
 

E-DEFTER SAKLAMA UYGULAMASI ZORUNLU MU?

E-Defter uygulamasına zorunlu ya da gönüllü gerekçesi ne olursa olsun geçen mükellefler, E-Defter Saklama uygulaması içinde Ocak 2020 E-Defterlerden itibaren zorunludurlar. Hem E-Defter hem de E-Defter Saklama uygulamasının zorunlu olduğu mükellefler aşağıdaki gibidir.

Mevcut Mükellefler

  • - Yıllık cirosu 10 milyon TL üstü tüm firmalar
  • Tütün, alkol, kolalı gazozların üretici ve dağıtıcıları
  • EPDK lisanslı üretici ve dağıtıcı kurumlar (Elektrik üreticisi, akaryakıt dağıtıcısı vb).
  • Taze sebze meyve hal tüccarları ve komisyoncuları

Yeni Mükellefler (1 Ocak 2021)

  • Yıllık cirosu 5 milyon TL üstü olan tüm firmalar
  • Bavul ticareti yapanlar
  • İnternet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler
  • EPDK lisanslı kurumların bayileri (Elektrik bayileri, petrol istasyonları, tüp gaz bayileri vb).
  • Tütün, alkol ve kolalı gazozların bayileri