NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU ZORUNLU MU?

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU ZORUNLU MU?

E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Ancak, GİB tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan taslak tebliğe göre; 1.7.2019 tarihi itibari ile serbest meslek erbaplarının e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.