NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

KEP HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

KEP ile Tebligat, Ekstre, Talimat, Ödeme emri, Bildirim, İhtar, ihbar, Mutabakat, sözleşme, Poliçe Satışı, Yenileme ve İptalleri, Beyanname, Bildirge, Teklif, sipariş, sipariş onayı, Başvuru, Dilekçe, Duyuru ve çağrıların yapılması İştirak taahhütnamesi, Resmi ve Özel Kurumlarla Noter Kuvvetinde İletişim İK süreçleri, Özgeçmiş gönderimi/alımı ve Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir. Diğer kullanım KEP kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 • Kamudan - Kamuya
 • Kamu ile özel sektör arasında
 • Kamu ile vatandaş arasında e- yazışma
 • Şeffaf Kamu
 • Noter üzerinden yapılan
 • İadeli taahhütlü posta ile yapılan
 • Güvenlik ve gizlilik gerektiren
 • Atama, Terfi, Uyarı, İhtar
 • Sicil dosyası işlemleri
 • Denetim ve teftiş gibi tüm yazışmalar
 • Faaliyet Belgesi
 • Ruhsatlar ve İzinler
 • Vergi Levhası
 • Genel kurul toplantı davet ve kayıtları
 • Önemli toplantı çağrıları
 • Her türlü etkinlik daveti
 • Rezervasyon teyitleri
 • Tahsilat makbuzu
 • Damga vergisi makbuzu
 • Aidat makbuzları, vb.
 • Muvafakatname, Taahhütname
 • Oda Sicil kaydı