NAVİGASYON
DİL
Menüyü Göster

TEMEL ÖZELLİKLER

GİZLİLİK:

Bilginin istenmeyen kişiler tarafından anlaşılması engellenir.VERİ BÜTÜNLÜĞÜ:

Bir iletinin alıcısı bu iletinin iletim sırasında değişikliğe uğrayıp uğramadığını öğrenebilir.İNKÂR EDEMEME:

Bilgiyi oluşturan ya da gönderen, daha sonra bilgiyi kendisinin oluşturduğunu veya gönderdiğini inkâr edemezKİMLİK BELİRLEME VE KİMLİK DENETİMİ:

Kimlik belirleme ve kimlik denetimi, kriptografinin en yaygın kullanım alanlarından birisidir. Kimlik belirleme, birinin kimliğinin doğrulanmasıdır.