NAVİGASYON
NAVİGASYON

DİJİTAL DÖNÜŞÜM NEDİR?

IT, yani bilgi teknolojilerinin gitgide daha çok yaygınlaşması, şirketlere bu anlamda hız, zaman ve maliyet konusunda avantajlar sağlayan değişimler yarattı. İş süreçlerinin elektronik, yani dijital ortamda yer alması, dijital servislerle entegre olarak kullanılması da dijital dönüşüm olarak adlandırıldı.
Tüm süreçlerin online olarak yürütüldüğü E-Ticaret ekosistemi, dijital dönüşüm için uygun bir örnektir. E-Ticaret sitelerinde kullanıcı ürünü satın alır, adresini paylaşır, satın aldığı ürünün faturası otomatik olarak oluşur ve mail adresine online bir belge olarak gönderilir. Böyle bir süreçte basılı evrak, dosya arşivleme gibi durumlar söz konusu olmaz. Arada ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu söz konusudur.
E-Fatura Özel Entegra Özel Entegratörler Birliği’nin olağan toplantılarından çıkan sonuç raporlarına göre 2019 ve 2020 de e-faturaya gönüllü geçenlerin oranı %12’lere kadar yükseldi. EDM Bilişim Faaliyet Raporunda ise bu oran %20 üzerindedir. 
Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kurumlar tarafından dijital dönüşüm kapsamında sunulan birtakım hizmet ve kavramlar söz konusudur ve gün geçtikçe aralarına yenisi eklenir. Bu da iş süreçlerini giderek daha da pratik hale getirir. Bunlardan en çok kullanılanları şu şekilde:

  • KEP: Kayıtlı Elektronik Posta anlamına gelir, E-İmza ile yapılan gönderilerdeki adımların kaydedildiği ve yasal geçerlilik sanan iletişim türüdür.
  • E-Fatura ve E-Arşiv Fatura: Basılı faturaların dijital versiyonudur.
  • E-Defter: Yevmiye defterinin dijital versiyonudur.
  • E-İmza: Islak imzanın dijital versiyonudur.
  • E-Bilet: Kara, deniz yolu, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan biletin dijital versiyonudur.
 
Dijital dönüşüm dünyasında bunlara ek olarak herkesin aşina olduğu E-Devlet, E-Ticaret gibi birçok kavram söz konusudur.

Diğer Blog

E-ARŞİV FATURA AVANTAJLARI
TURİZM SEKTÖRÜNDE E-DÖNÜŞÜME GÖNÜLLÜ GEÇİŞ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE E-ARŞİV FATURA AVANTAJLARI
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE E-ARŞİV FATURA AVANTAJLARI
YILBAŞI İTİBARİYLE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇİŞİ ZORUNLU MÜKELLEFLER
GİB 2. NÜSHA AKTARIMI VE E-DEFTER SAKLAMA YETKİSİ
E-DÖNÜŞÜME GEÇMENİN AVANTAJLARI NELERDİR?
E-BORDRO HİZMETİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
DİJİTAL DÖNÜŞÜM NEDİR?
HIZLI VE DOĞRU E-FATURA BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY
E-İMZA İLE İŞ HAYATINIZIN NE KADAR KOLAYLAŞAĞI HAYALLERLE SINIRLI
OTELLERİN E-DÖNÜŞÜMÜ
İNTERAKTİF ARŞİV FATURA SÜRECİ
E-FATURA ZORUNLULUĞUNDA HEM SEKTÖREL HEM CİRO BAZLI KRİTERLER
TİCARİ E-FATURA NEDİR? NASIL İPTAL EDİLİR?
BULUT YEDEKLEME NEDİR? ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
EDM E-FATURA MOBİL UYGULAMA
Oto Galericiler İçin E-Belge Zorunluluğu ve EDM ile Geçiş Avantajları